'look up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look up
tłumaczenie:sprawdzać
przykład:Could someone look up this word in a dictionary?

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: