'make for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make for
tłumaczenie:poruszać się w kierunku czegoś
przykład:He tried to make for the exit but was too drunk to reach it.

inne phrasal verbs ze słowem make: make of, make up, make it up to sb, make out, make up, make up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: