'make of' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make of
tłumaczenie:myśleć o, sądzić o
przykład:What do you make of Peter? I think he's very intelligent.

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make up, make it up to sb, make out, make up, make up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: