'make up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make up
tłumaczenie:robić makijaż
przykład:I always make up before I leave house.

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make of, make it up to sb, make out, make up, make up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: