'make it up to sb' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make it up to sb
tłumaczenie:wynagradzać
przykład:They helped me so much... I don't know how I am going to make it up to them.

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make of, make up, make out, make up, make up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: