'mess about/around' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:mess about/around
tłumaczenie:nie robić nic specjalnego, kręcić się bez celu
przykład:Will you stop messing around and start working?

inne phrasal verbs ze słowem mess: mess with, mess with sb

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: