'move out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:move out
tłumaczenie:wyprowadzać się
przykład:We have to move out till the end of the month.

inne phrasal verbs ze słowem move: move in

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: