'pass away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pass away
tłumaczenie:umierać, odchodzić
przykład:The old lady passed away yesterday at ten.

inne phrasal verbs ze słowem pass: pass by, pass out, pass on

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: