'pass by' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pass by
tłumaczenie:przechodzić, przejeżdżać obok
przykład:Every day I pass by this shop when I'm on my way to work.

inne phrasal verbs ze słowem pass: pass away, pass out, pass on

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: