'pass out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pass out
tłumaczenie:zemdleć
przykład:It was so stuffy in the room that I wasn't surprised at all that some people passed out.

inne phrasal verbs ze słowem pass: pass away, pass by, pass on

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: