'pick up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pick up
tłumaczenie:odebrać, zabrać
przykład:Will you pick me up from the station on Monday?

inne phrasal verbs ze słowem pick: pick up, pick up, pick out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: