'plug in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:plug in
tłumaczenie:podłączyć (np. do kontaktu)
przykład:I haven't plugged in the TV yet, I just bought it.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: