'print out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:print out
tłumaczenie:wydrukować
przykład:Could you please print out this document for me?
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: