'pull down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull down
tłumaczenie:zburzyć
przykład:They had to pull down the old building to build a new shopping centre there.

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull in, pull out, pull up, pull in, pull out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: