'pull in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull in
tłumaczenie:wjeżdżać na stację
przykład:The train from Manchester is pulling in on platform 1.

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull down, pull out, pull up, pull in, pull out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: