'pull out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull out
tłumaczenie:wyjeżdżać ze stacji
przykład:A train has just pulled out of the station.

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull down, pull in, pull up, pull in, pull out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: