'pull up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull up
tłumaczenie:zatrzymać się, zaparkować
przykład:A blue car has just pulled up near the cinema.

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull down, pull in, pull out, pull in, pull out

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: