'put back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put back
tłumaczenie:odkładać
przykład:I'm afraid we have to put back our appointment.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: