'put forward' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put forward
tłumaczenie:przesunąć wskazówkę do przodu, zmienić czas na późniejszy
przykład:We put the clocks forward in spring.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put down, put down, put off, put on, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: