'put down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put down
tłumaczenie:ośmieszać kogoś, upokarzać
przykład:How could you put me down in front of all these people?!

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put off, put on, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: