'put off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put off
tłumaczenie:odkładać, przełożyć na inny termin
przykład:Can you put off the meeting? I need to talk to you.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put on, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: