'put on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put on
tłumaczenie:zakładać (na siebie)
przykład:It's quite cold so you'd better put on your coat.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: