'put on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put on
tłumaczenie:zapalić (światło)
przykład:Put on the light please.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put out, put up with, put down to, put off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: