'put out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put out
tłumaczenie:gasić (światło, ogień, etc.)
przykład:Put out the lights, I'm tired and want to go sleep. Put the cigarette out, it's non-smoking area.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put on, put up with, put down to, put off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: