'put up with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put up with
tłumaczenie:znosić
przykład:How do you put up with him? He's so irritating.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put on, put out, put down to, put off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: