'read out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:read out
tłumaczenie:czytać na głos
przykład:Now I will read out the names of our competition winners.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: