'ring back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:ring back
tłumaczenie:zadzwonić ponownie
przykład:She can't talk at the moment, can you ring back later?

inne phrasal verbs ze słowem ring: ring up

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: