'round up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:round up
tłumaczenie:zaokrąglić w górę
przykład:Round it up to 50 zlotys, please.

inne phrasal verbs ze słowem round: round down

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: