'round down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:round down
tłumaczenie:zaokrąglać w dół
przykład:They rounded it down to $3000.

inne phrasal verbs ze słowem round: round up

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: