'rule out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:rule out
tłumaczenie:wykluczyć
przykład:The police had ruled him out as a suspect.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: