'run across' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:run across
tłumaczenie:spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem
przykład:She run across her old love when she was buying present for her husband.

inne phrasal verbs ze słowem run: run away, run into, run into, run out, run up, run down

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: