'run away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:run away
tłumaczenie:uciekać
przykład:Run away or they'll beat you up.

inne phrasal verbs ze słowem run: run across, run into, run into, run out, run up, run down

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: