'run into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:run into
tłumaczenie:spotkać kogoś przypadkiem
przykład:You won't believe whom I ran into this morning!

inne phrasal verbs ze słowem run: run across, run away, run into, run out, run up, run down

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: