'screw up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:screw up
tłumaczenie:zepsuć, zniszczyć
przykład:You'd better not screw it up this time.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: