'see off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:see off
tłumaczenie:odprowadzać kogoś
przykład:All my friends came to see me off at the airport.

inne phrasal verbs ze słowem see: see through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: