'send in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:send in
tłumaczenie:wysyłać, nadsyłać
przykład:Please send in application forms before the end of the month.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: