'set off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:set off
tłumaczenie:wyruszyć, rozpocząć podróż
przykład:We set off early in the morning.

inne phrasal verbs ze słowem set: set out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: