'set out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:set out
tłumaczenie:wyruszać, rozpoczynać podróż
przykład:We are planning to set out at about 8.

inne phrasal verbs ze słowem set: set off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: