'settle down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:settle down
tłumaczenie:osiedlić się, zamieszkać na stałe
przykład:He thinks it is high time to settle down and start a decent life.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: