'shoot down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:shoot down
tłumaczenie:zastrzelić, zestrzelić
przykład:Three enemy planes have been shot down during the battle.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: