'sign in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sign in
tłumaczenie:zapisać się, wpisać na listę
przykład:First of all you have to sign in at reception.

inne phrasal verbs ze słowem sign: sign out, sign up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: