'sign out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sign out
tłumaczenie:wypisać się
przykład:Don't forget to sign out before you leave.

inne phrasal verbs ze słowem sign: sign in, sign up

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: