'sign up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sign up
tłumaczenie:zapisać się
przykład:John has signed up for almost all classes. When will he find time for that?

inne phrasal verbs ze słowem sign: sign in, sign out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: