'show up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:show up
tłumaczenie:pojawiać się
przykład:We'd been waiting for him 2 hours and he didn't show up.

inne phrasal verbs ze słowem show: show off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: