'slow down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:slow down
tłumaczenie:zwalniać
przykład:You're driving too fast, please slow down.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: