'speed up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:speed up
tłumaczenie:przyspieszać
przykład:Speed up, we can't drive so slow on a highway.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: