'split up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:split up
tłumaczenie:rozejść się
przykład:I'm not with Susan any more, we split up two weeks ago.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: