'stand back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stand back
tłumaczenie:odsunąć się
przykład:The police told everyone to stand back.

inne phrasal verbs ze słowem stand: stand by, stand for, stand up for

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: