'stand by' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stand by
tłumaczenie:być w gotowości
przykład:The antiterrorist squads are standing by behind this building.

inne phrasal verbs ze słowem stand: stand back, stand for, stand up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: