'stand for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stand for
tłumaczenie:oznaczać, znaczyć
przykład:Do you know what CNN stands for?

inne phrasal verbs ze słowem stand: stand back, stand by, stand up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: